O spoločnosti G&F team s.r.o.

G&F team je materská spoločnosť skupiny G&F group, ktorá zabezpečuje manažment celej skupiny ako aj hmotné zabezpečenie všetkých divízií v skupine.